onsdag 8 april 2020

Blogglusten

Ja, tänk så ivrigt jag bloggade ett tag, och nu är lusten inte riktigt där.
Men, snabb sammanfattning av min tillvaro.
Jag har det bra!
Jag och mina när och kära.
Vi knallar på i corona tider  och ingen är smittad eller visar symptom.
I slutet av mars övergick vi till digital undervisning och från och med 15 april ska jag sitta hemma och arbeta. Ganska mycket bekymmer där, många nya tankar att tänka på mycket kort tid.
Vid stugan har mycket hänt, bäcken är flyttad och istället för mörk granskog inpå knuten har vi nu en liten trädfällning, asp, rödek, bok, lind, oxel och fylldblommigt fågelbur. Och 50 plantor Aronia!
Och så har jag stickat en sjal till en kollega som går i pension till våren
Det är Echo flowers i Drops Kidsilk, jag är väldans nöjd!

fredag 27 mars 2020

Tossor, Dominostickning, ruta 6

Sista rutan! Ruta 6 plockas upp längs sidorna på ruta 5. Första och sista maskan plockas både genom kantmaska och de kvarlämnade maskorna i  toppen av ruta 3 och 4.
När denna rutan är klar är tossan klar!


torsdag 26 mars 2020

Tossor, Dominostickning ruta 4 och 5

Så är ruta 3 klar.
Låt sista maskan vara lös. Så här ser tossan ut nu om man plättar till den.

Ruta 4 är egentligen som ruta 3 fast på andra sidan. Man plockar upp maskor längs ruta 1 och 2 och ser till att skapa en mittmaska. Plocka från rätan, glöm inte lyfta första maskan på varje varv och sticka ihop tre till en på mitten av varje varv på rätsidan.
Såhär blir det när ruta 4 är klar.
Ruta 5 plockas upp mellan ruta 3 och 4 med enda skillnaden att mittmaska är en kvarlämnade maska från ruta 2, den jag håller i på bilden ovanför.
Ruta 5 stickas som de andra!
Låt de två kvarlämnade maskorna på ruta 3 och 4 vara så länge!

Tossor, Dominostickning ruta tre

Så här ser tån på tossan ut, lila kanten på ruta 1 kommer vara på ovansidan.
Nu är det dags att plocka  upp maskor för ruta 3. Börja vid maskan i hörnet av ruta 2, men låt den vara. Plocka från rätsidan/utsidan av tossan. Här finns 15 kantmaskor att plocka i.
På mitten får man hitta någon båge att plocka upp mittmaska i och sedan 15 maskor i uppläggningskanten, lite svårare.
(Jag brukar passa på att fästa trådar genom att vira dem runt garnet jag arbetar men det är inte nödvändigt.)
Så ser det ut från avigsidan, blå och lila trådände fäst.
Första varvet är bara räta maskor, glöm inte kantmaska i början av varje varv. 
Varven på rätsidan är minskningsvarv, de tre mittersta blir en.

onsdag 25 mars 2020

Tossor i Dominostickning, ruta 1 och 2

Första gången jag såg modellen var den gjord av mormorsrutor, men jag stickar ju hellre.
Man behöver börja med en ruta, en kvadrat, och den ska vara ca 8 cm i sidan till skostorlek 39.
Jag stickar i Lana grossa,  375 m på 150g, och för mig blir det lagom att lägga upp 15 maskor för att få 8 cm i rätstickning.
Rutan stickas från två kanter så jag lägger upp 15+15 maskor plus en maska extra till hörnet.
Alltså:
Ruta nr 1
Lägg upp 31 maskor, detta blir rätsidan.
Varv 1 är alltså avigsidan, sticka alla maskor, rätstickning.
Lyft första maskan på varje varv så att det blir en fin kantmaska.
(Jag lyfter som avigmaska med tråden framförstickan)
Varv två, lyft första maskan, sticka räta maskor fram till de tre mittmaskorna. Lyft den första, sticka ihop de två nästa, lyft första över de två ihopstickade. Då minskar man två maskor. Avsluta varvet.

Upprepa dessa två varv.
Minskningarna kommer alltså utgöra diagonalen.
Tillslut är det bara en maska kvar, klipp av tråden men behåll maskan.
 
Ruta 2
Lyft rutan och börja plocka upp 15 maskor längs ena sidan, låt den lämnade maskan bli mittmaska. Plocka 15 längs andra kanten,  en maska i varje kantmaska.

Dra förstås åt mittmaskan.

Vänd arbetet, lyft första maskan och sticka hela varvet med räta maskor.

Nästa varv är på rätsidan, glöm inte kantmaska. De tre mittersta stickas ihop på samma sätt som på första rutan.
Fortsätt tills det bara finns en maska kvar, spara den, klipp tråden!
Nu är tån färdig, mer imorgon!

För den ivriga, plocka upp 15 maskor längs den beigea kanten, mittmaska i övergången mellan beige och grönt och så ytterligare 15 maskor och sticka en ruta som blir ena sidan av tossan och så en ruta på samma sätt på andra sidan. 
Lät det rörigt?
Jag visar imorgon!